Çevre Politikamız

Pirate’s Beach Club Çevre Politikamız
 
“sürdürülebilir turizm” anlayışından yola çıkarak faaliyetlerimizden kaynaklı çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak
çevre ile ilgili o yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak
faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca atıkların geri kazanımını sağlamak
çalışanlarımıza ve misafirlerimize çevre ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vermek
çevre politikamızı; misafirlerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza duyurmak ve çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak
çevreye duyarlı toplum oluşturmak amacıyla faaliyet alanındaki kuruluşlar ile iletişim ve iş birliği içinde bulunarak, bölge için ortak faydalar sağlamak
Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve faaliyetlerimizde çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.